مدیران و متخصصان

مدیران و متخصصان

 

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات و رشته آخرین سمت  دانشگاه آخرین مدرک  سابقه کار / سال
1 احمدرضا صافی اصفهانی فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت مدیر عامل دانشگاه صنعتی امیرکبیر 27
2 حمیدرضا کارشناس دکترای مهندسی برق-قدرت مدیر تحقیقات، مشاوره فنی و آموزش  دانشگاه تورنتو کانادا 27
3 کمال جمشیدی دکترای مهندسی برق-کنترل مدیر کنترل و ابزار دقیق انستیتو هند 27
4 محمدتقی کلینی لیسانس مهندسی برق-مخابرات عضو هیئت مدیره و مدیر گروه الکترونیک قدرت  دانشگاه صنعتی اصفهان 27
5 شادی نیلفروشان لیسانس حسابداری مدیر امور مالی  موسسه آموزش عالی شهید اشرفی 17
6 افسانه سخایی لیسانس مهندسی برق-قدرت کارشناس ارشد مطالعات کیفیت توان  دانشگاه تهران 17
7 جواد ابراهیمی دکترای مهندسی برق-قدرت مدیر پروژه کیفیت توان  دانشگاه صنعتی اصفهان 8
8 مهرداد آرش پور فوق لیسانس مهندسی عمران کارشناس ارشد طراحی  دانشگاه آزاد نجف آباد 12
9 مجید رضازاده لیسانس  مهندسی برق مدیر گروه طراحی و نظارت  دانشگاه آزاد خمینی شهر 16
10 محمد مسعودی مهندسی برق، فوق لیسانس مدیریت مدیر پروژه  دانشگاه علم و صنعت- دانشگاه ارومیه 40
11 وحید دارابیان فوق لیسانس مهندسی معماری مدیر پروژه دانشگاه آزاد بجنورد 15
12 شادی زمین دار کارشناسی ارشد مدیریت رئیس هیئت مدیره  دانشگاه آزاد نجف آباد 7
13 مجتبی دادخواه کارشناسی ارشد صنایع مدیر تضمین کیفیت-کنترل پروژه  دانشگاه صنعتی ارومیه 1
14 فرزانه عالی پور فوق دیپلم نرم افزار کامپیوتر امور اداری  دانشگاه مبارکه اصفهان 11
15 علیرضا ایزدی نیا فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت کارشناس مطالعات شبکه-کیفیت توان  دانشگاه صنعتی اصفهان 4
16 میثم نعمت اللهی فوق لیسانس مهندسی برق کارشناس مطالعات شبکه-GIS  دانشگاه آزاد نجف آباد 6
17 ابوالفضل تربنی لیسانس مهندسی تکنولوژی نیروگاهی  ناظر نیروگاهی  دانشگاه آب و برق 11
18 سید حمید میردامادی لیسانس مهندسی برق-قدرت کارشناس مطالعات نیروگاهی  دانشگاه قوچان 1
19 محمد حسین ذوفقاری  فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت کارشناس الکترونیک قدرت و ساخت دانشگاه صنعتی اصفهان

3

20 محمد عبداللهی  فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت کارشناس الکترونیک قدرت و ساخت دانشگاه صنعتی اصفهان 3
21 وحید صالح  فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت کارشناس مطالعات شبکه-مطالعات سیستم و نیرو دانشگاه صنعتی اصفهان 2
22 میلاد اصلانیان  فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت کاشناس مطالعات شبکه-ممیزی انرژی دانشگاه صنعتی اصفهان 1
23 علی ابراهیم پور فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت کارشناس الکترونیک قدرت و ساخت دانشگاه صنعتی اصفهان 1
24 محمدعلی دهقان  فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت کاشناس مطالعات شبکه-کیفیت توان دانشگاه صنعتی اصفهان 1

 

مشتریان مهندسان مشاور بهراد

مشتریان هر شرکت در اصل شرکای تجاری آن شرکت هستند

پست الکترونیکی

i n f o @ b e h r a d - c o . c o m

تلفن ما

031-32332577 ، 031-32332766
031-32332485

نشانی ما

اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه طیب ، کوی سرلت ، ساختمان بهراد ، پلاک 32