توانمندی‌ها

توانمندی‌های شرکت بهراد

شرکت بهراد با بیش از 25 سال سابقه در صنعت برق و الکترونیک کشور، دارای توانمندی هایی همچون مطالعات سیستم قدرت، طراحی و ساخت کوره القایی، طراحی و ساخت ادوات الکترونیک قدرت،  آنالیز جریان موتور و تحقیقات و مشاوره در هر دو بخش مطالعات و الکترونیک قدرت است.

آنالیز جریان موتو

مشتریان مهندسان مشاور بهراد

مشتریان هر شرکت در اصل شرکای تجاری آن شرکت هستند

پست الکترونیکی

i n f o @ b e h r a d - c o . c o m

تلفن ما

031-32332577 ، 031-32332766
031-32332485

نشانی ما

اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه طیب ، کوی سرلت ، ساختمان بهراد ، پلاک 32