مطالعات سیستم قدرت

مطالعات سیستم قدرت

امروزه مطالعات سیستم قدرت یکی از مهمترین عناصر طراحی و پیاده سازی شبکه برق در سراسر دنیا است. شرکت مهندسان مشاور بهراد در زمینه مطالعات و طراحی شبکه تولید، انتقال و توزیع سوابق متعددی دارد و با بهره گیری از نیروهای مجرب و متخصص در زمینه مزبور دارای دپارتمانی فعال در این زمینه است که پروژه های متعددی را در سالیان اخیر به انجام رسانده است. زمینه های فعالیت این شرکت در این بخش شامل موارد زیر است:

مشتریان مهندسان مشاور بهراد

مشتریان هر شرکت در اصل شرکای تجاری آن شرکت هستند

پست الکترونیکی

i n f o @ b e h r a d - c o . c o m

تلفن ما

031-32332577 ، 031-32332766
031-32332485

نشانی ما

اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه طیب ، کوی سرلت ، ساختمان بهراد ، پلاک 32