همکاری با ما

همکاری با ما

شرکت بهراد در زمینه های مطالعات سیستم قدرت و الکترونیک قدرت فعالیت می کند. در صورت علاقه مند بودن به همکاری با شرکت مهندسان مشاور بهراد، فایل مشخصات را پر کرده و به ایمیل شرکت به آدرس info@behrad-co.com ارسال کنید.

 

مشتریان مهندسان مشاور بهراد

مشتریان هر شرکت در اصل شرکای تجاری آن شرکت هستند

پست الکترونیکی

i n f o @ b e h r a d - c o . c o m

تلفن ما

031-32332577 ، 031-32332766
031-32332485

نشانی ما

اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، چهارراه طیب ، کوی سرلت ، ساختمان بهراد ، پلاک 32